Vi har fortsatt vårt omfattande kvalitetsarbete under sommaren med lokalerna Mälaren och Saltsjön.

 

I mötesrummen Mälaren har vi installerat motordriven duk, en extra whiteboardtavla, ny projektor, nytt ljudsystem med myggor och ett enkelt, användarvänligt styrsystem. Konferenslokal Saltsjön har utrustats med motordriven filmduk, nytt ljudsystem, ny projektor och ett enkelt, användarvänligt styrsystem.