Vi fortsätter att förbättra våra konferenslokaler. Stagnelius, Cornelis och Taube fått  en helt ny teknik.