Från 1 oktober 2023 drivs Saturnus Konferens av Slussgården AB. För konferensdeltagare medför detta ingen förändring då bokade konferenser genomförs som avtalat. För bokare sker en mindre förändring då konferenser genomförda efter detta datum faktureras från Slussgården AB, 556583-1459, istället för Saturnus Konferens Slussen AB.

Har du frågor om din bokning hänvisar vi även fortsatt till bokning@saturnuskonferens.se eller 08-452 70 75. Vid eventuella frågor om verksamhetsförändringen, kontakta Anna Rask, servicechef på Slussgården, på anna.rask@slussgarden.se eller 08-452 70 19.