Mälaren

Beläget i vår konferensavdelning på plan 2. Lokalen har en helt ny konferensteknik, installerad under juli 2015. Matsal, kapprum, toaletter och lounge med gästdator finns i anslutning till de olika konferensrummen.

För- och eftermiddagskaffe serveras i cafédelen som ligger i anslutning till konferenslokalen.

Mälaren

Mälaren är Sveriges tredje största sjö (efter Vänern och Vättern). Vattenarealen är 1 140 km ² vilket bara är en femtedel av Vänerns men trots detta har de båda sjöarna ungefär lika lång strandlinje. Från öst till väst sträcker sig Mälaren cirka 120 kilometer och beräknas innehålla 14,3 miljarder kubikmeter vatten. Namnet tros härstamma från det fornnordiska [mälir ] vilket idag tolkas som menat grus. I nutid återfinns maelir inom såväl norskan som isländskan och åsyftas huvudsakligen sädesslag..

KAPACITET | ANTAL PERS

Biosittning 50
Skolsittning 30
Öar 30
U-bord 24

Vill du boka ett möte eller en konferens – vi hjälper dig!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!