Riddarfjärden

Beläget i vår konferensavdelning på plan 2. Matsal, kapprum, toaletter och lounge med gästdator finns i anslutning till de olika konferensrummen.

Riddarfjärden

Riddarfjärden är 2 700 meter lång i öst-västlig riktning och som minst 400 meter bred. Medeldjupet är 15-20 meter, det största djupet på 23 meter återfinns intill Centralbron. Strandlinjen är 6400 meter. Riddarfjärden rinner ut i Norrström och Söderström mot Saltsjön och Östersjön. Öster om Kungsholmen ansluter Klara sjö, öster om Riddarholmen ligger Riddarholmskanalen och söder om Långholmen finns Pålsundet.

KAPACITET | ANTAL PERS

Biosittning 25
Skolsittning 14
U-bord 15

Vill du boka ett möte eller en konferens – vi hjälper dig!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!